URBASER, S.A.-k (aurrerantzean, Urbaser), www.kirolklub.com eta www.kirolklub.es atariaren jabeak, isilpekotasun eta pribatutasun osoa bermatzen die gure zerbitzuak erabiltzeko xedearekin haien datu pertsonalak ematen dituzten erabiltzaileei.

Datuen Babesari buruz aldi oro indarrean dagoen legeria betetzeko konpromisoa hartzen du Urbaserrek, eta Datuak Babesteko Politika hau idatzi du konpromiso horri eusteko. Horrenbestez, erabiltzaileek haien borondatez eta modu askean erabaki dezakete zer nolako datuak ematen dizkiguten gure webgunearen bitartez.

Urbaserrek Politika hau alda dezake, araudi berrietara, jurisprudentziako berrikuntzetara edota enpresaren jarduerara egokitzeko.Testu berria webgune honetan bertan argitaratuko da.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraikiz, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak modu automatizatuan tratatu eta Urbaserren jabetzako fitxategi batean gordeko ditugula (enpresaren helbidea: Camino de Hormigueras, nº171, 28031 Madril).

Aplikatzekoa den araudiari jarraikiz, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren Erregistro Nagusian inskribatuta daude Fitxategiok.

Datu pertsonalen tratamendu automatizatuaren helburua, kontsultei erantzutea, gure zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzea (posta tradizionala zein elektronikoa erabiliz) eta Konpainian lanean hasteko aukera baloratzea da; eta, horrez gain, interesgarri suerta dakizukeen eta Urbaserren jarduerarekin zerikusia duen beste edozein zerbitzu ematea.

Berariaz aurkakoa xedatzen ez bada, eskatzen diren datu guztiak eman beharko dira; haiek gabe, Urbaserrek ezin baititu eskaini erabiltzaileak eskatutako zerbitzuak.

Urbaserrek bermatzen du neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu dituela zure datu pertsonalen isilpekotasuna, osotasuna eta segurtasuna babesteko, bai eta datuon galera, aldaketa eta baimenik gabeko tratamendua zein sarbidea saihesteko ere, kontuan hartuta teknologiaren egoera, bildutako datuen izaera. Hala ere, erabiltzeak ulertzen du Interneten segurtasun arazoak egon daitezkeela.

Ondore horietarako, eta abenduaren 21eko 1720/2007 EDan xedatutakoa betez, 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen duena, Urbaserrek jakinarazten dizu Konpainiak dagokion Segurtasun Dokumentua prestatu duela, eta bertan irakur daitezkeela aplikatzekoak diren segurtasun-neurriak. Urbaserren lan egiten duten eta datu pertsonalak atzitu ahal dituzten pertsona guztiek aplikatu behar dituzte neurriok.

Inprimaki bat betez edo posta elektronikoz Urbaserri datu pertsonalak eman dizkioten pertsona guztiek, haien datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakete, helbide honetara idazkia bidalita: Camino de Hormigueras, nº 171, 28031 Madril.