LEGE OHARRA


ENPRESAREN DATUAK

Lege Ohar honek www.kirolklub.com web-orriaren erabilera arautzen du (aurrerantzean, Orria) URBASER, S.A.ren titulartasunekoa (aurrerantzean, Urbaser). Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoaren ondorioetarako, Urbaserren datuak honako hauek dira: IFZ: A-79524054; Helbidea: Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madril; Telefonoa: 91 412 20 20; Faxa: 91 304 17 32; Posta Elektronikoa: info@urbaser.com. Madrilgo Merkataritza Erregistroan erregistratua: 544. liburukia, 37. orria, M-12103 orria, 1. inskripzioa.

Orria erabiltzeko, erabiltzaileak onartu egin behar ditu Lege Ohar honetan adierazten diren klausula guztiak, bai eta zerbitzu, produktu edo Orriko zona jakin batzuk kontratatzeko ezartzen diren ohar edo klausula espezifikoak ere.

Lege Ohar honetan ezarritako klausulak onartzen ez baditu, erabiltzaileak ezingo ditu erabili Orrian bere eskura jarritako zerbitzu eta/edo edukiak.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Webgune hau guztia (testua, irudiak, markak, grafikoak, logotipoak, botoiak, software-artxiboak, kolore-konbinazioak, eta edukien egitura, hautaketa, antolaketa eta aurkezpena) Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko legeek babesten dute. Debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendeari jakinaraztea eta eraldatzea, erabilera pertsonal eta pribaturako izan ezik.

Urbaserrek ez du bermatzen edukiak beharrezkoak edo akatsik gabeak izango direnik edo erabiltzaileak haiek nahierara erabiltzeak ez dituela hirugarrenen eskubideak urratzen. Erabiltzailearen ardurapean dago orri hau eta honen edukiak ongi edo gaizki erabiltzea.

Halaber, debekatuta dago webgunean dagoen informazioa osorik edo horren zati bat erreproduzitzea, ematea, kopiatzea, lagatzea edo zabaltzea, edozein dela ere haren helburua eta horretarako erabilitako bidea, Urbaserrek aldez aurretik baimena eman gabe.

ORRIAREN ERABILERA

Erabiltzaileak ez du orrialdea erabili behar legeen, moralaren, ordena publikoaren eta, oro har, Legezko Ohar honetan ezarritako baldintzen araberako erabilera egiteko. Era berean, behartuta dago publizitate edo ustiapen komertzialeko jarduerarik ez egitera nortasun faltsua duten mezuak igorriz.

URBASERREK Orriaren arduradun gisa baino ez du jarduten, bere zerbitzuei buruzko informazio-zerbitzu baten emaile den aldetik, eta ez du bere gain hartzen erabiltzaileek ohar hau urratuz bidali edo argitara ditzaketen edukien ardura. Erabiltzailea da eduki horien egiazkotasunaren eta zilegitasunaren erantzule bakarra.

URBASERREK erabiltzailea erabiltzen ari den Orriaren zerbitzua eten ahal izango du, eta erabiltzailearekiko harremana berehala baliogabetu ahal izango du, baldin eta Orria edo bertan eskaintzen diren zerbitzuetakoren bat Legezko Ohar honetan adierazitakoaren aurka dagoela uste badu.

ESTEKAK EDO LINKAK

Orriak hirugarrenen guneetarako estekak edo linkak izan ditzake. Hirugarrenen orriak ez dira berrikusi, eta URBASERREK ez ditu kontrolatu; URBASER ezin izango da webgune horien edukien erantzuletzat hartu, ez eta haien pribatutasunari edo datu pertsonalen tratamenduari buruz hartzen diren neurrien erantzuletzat ere.

URBASERREK gomendatzen du toki horien erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politika arretaz irakurtzea.

URBASERREN orriren baterako esteka bat aktibatu nahi izanez gero, jakinarazi egin beharko duzu, eta lotura sortzeko berariazko baimena lortuko duzu. URBASERREK bere webgunerako estekak aktibatzeari aurka egiteko eskubidea du.

ADINGABEAK

URBASERREK beren ardurapean adingabeak dituzten adin nagusiko erabiltzaileei gogorarazten die beraien ardura izango dela zehaztea zein zerbitzu eta/edo eduki ez diren egokiak haien adinerako.

URBASERREK jakinarazten du eduki eta zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea iragazteko eta blokeatzeko aukera ematen duten programa informatikoak badaudela, adingabeek Interneteko zer eduki eta zerbitzutara sar daitezkeen ala ez erabaki ahal izateko.

ERANTZUKIZUNAK

URBASER ez da honako hauen erantzule egingo, ez zuzenean eta ez modu subsidiarioan:

  • Orriaren zerbitzuaren kalitatea, sartzeko abiadura, funtzionamendu egokia, erabilgarritasuna eta funtzionamendu-jarraipena.
  • Orria erabiltzeagatik erabiltzailearen ekipamenduetan sor daitezkeen kalteak.
  • Hirugarren bat, ezarritako segurtasun-neurriak urratuz, mezuetara sartzen den kasuak edo mezu horiek birus informatikoak bidaltzeko erabiltzen dituen kasuak.
  • Transmititu, zabaldu, biltegiratu edo eskura jarritako eduki-mota guztien bizioak eta akatsak.
  • Erabiltzaileek igortzen dituzten edukien zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna orriaren edo bertan eskaintzen diren zerbitzuen erabilerarako, eta haien egiazkotasuna edo zehaztasuna. URBASERREK ez du kontrolatzen erabiltzaileek orria nola erabiltzen duten, eta ez du bermatzen Lege Ohar honetan ezarritakoaren arabera erabiliko dutenik.

Adierazpen gisa eta izaera ez-mugatzailearekin, erabiltzailea honako hauen erantzule izango da:

  • Haiek sartutako edukiena, bereziki orriaren bidez sartu eta URBASERRERA bidalitako datu eta informazioena.
  • Legez kontrako edozein jarduketarena eta eskubideei kalte egiten dien edo kaltegarria den edozein jarduketarena.
  • Egiazkoak ez diren datuak edo datu okerrak ematearena.

FORUA

Lege Ohar hau gaztelaniaz idatzita eta Espainiako indarrek legeriaren mende dago. Eskainitako zerbitzuak edo Orriaren edukiak erabiltzearen ondoriozko edozein motatako eztabaidatarako, aldeak, Lege Ohar honetan ezarritako klausulak onartuz, Madrilgo auzitegi eta epaitegi eskudunen mende jarriko dira.