LA MASCARILLA DEJA DE SER OBLIGATORIA, ES TIEMPO DE VOLVER

22/04/2022
vuelalanormailidad_WEB-1280x637.jpg

Kirolklub te informa que, a fecha de 20 de abril de 2022, LA MASCARILLA DEJA DE SER OBLIGATORIA EN EL GIMNASIO KIROLKLUB.

Entre las distintas medidas de excepción afecta al USO OBLIGATARIO DE MASCARILLA , al servicio de FISIOTERAPIA como establecimiento sanitario, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes.

Según el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

No obstante, se recomienda para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros

 Por ello, se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado.

Para más información te dejamos en este link  el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 94 Miércoles 20 de abril de 2022 Disposición 6449 del BOE núm. 94 de 2022

 

¡ES TIEMPO DE VOLVER! Empieza a entrenar, en Kirolklub creamos y organizamos una rutina personal adaptada a tus necesidades. Es momento de ponerse en forma! Y ahora MATRICULA GRATIS.

MASKARA EZ DA DERRIGORREZKOA, ITZULTZEKO GARAIA DA

20/04/2022
vuelalanormailidad_WEB-1280x637.jpg

Kirolklubek jakinarazten dizu, 2022ko apirilaren 20an, KIROLKLUB GIMNASIOAN EZ DELA DERRIGORREZKOA MASKARILA ERABILTZEA.

Salbuespen-neurrien artean, MASKARILAKO BETEBEHARREZKO ERABILERARI eragiten dio, FISIOTERAPIA zerbitzuari, osasun-establezimendu gisa, langileen, bisitarien eta pazienteen aldetik.

Apirilaren 19ko 286/2022 Errege Dekretuaren arabera, COVID-19ak eragindako osasun-krisian maskarak erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena

Hala ere, COVID-19ak eragindako infekzioaren aurrean zaurgarritasun handiagoa duten pertsona guztientzat gomendatzen da maskara erabiltzen jarraitzea 1,5 metro baino gutxiagoko distantziara dauden pertsonekin kontaktu luzea duen edozein egoeratan.

Horregatik, gomendatzen da maskara arduraz erabiltzea pertsonak ibiltzen diren edo denbora luzez egoten diren erabilera publikoko espazio itxietan.

Informazio gehiagorako esteka honetan estatuko ALDIZKARI OFIZIALA uzten dizugu. https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

 

ITZULTZEKO GARAIA DA! Hasi entrenatzen, Kirolkluben zure beharretara egokitutako errutina pertsonala sortu eta antolatzen dugu. Sasoian jartzeko unea da! Eta orain DOAN MATRIKULATZEN DU.